Disclaimer

villanove.nl is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. De afgeschermde sectie bevat meer op het complex en de bewoning daarvan toegespitste informatie. Hoewel de informatie op deze volledige site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld waarbij villanove.nlstreeft naar de grootste mate van volledigheid in de verzamelde gegevens, kan de webmaster geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van villanove.nl kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gegevens op de website. De webmaster aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

In het kader van de wet op de privacy dient villanove.nl de bezoeker op het volgende te wijzen. Indien er gegevens worden getoond, die betrekking hebben op een bepaald persoon, waarvan deze persoon niet wil dat de bepaalde informatie getoond wordt, dan volstaat een identificeerbaar (mail)-bericht van de betreffende persoon aan de webmaster om de genoemde gegevens niet langer zichtbaar te laten zijn voor (algemene) bezoekers.

Hoewel villanove.nl ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan het geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van villanove.nl wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Niets Villanove.nl mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, electronisch of mechanisch inclusief fotokopieren, opnemen, of met enig informatie opslag en verzamel systeem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Webmaster en de  individuele auteurs. De webmaster en individuele auteurs aanvaarden geen aansprakelijkheid, op welke wijze ontstaan, door het gebruik van de inhoud van Villanove.nl door elk persoon en voor welk doel dan ook. (Zie ook de Auteurswet.) Citaten en afbeeldingen zijn met bronvermelding genoemd en waar mogelijk met toestemming van rechthebbende(n). De webmaster en individuele auteurs hebben getracht alle rechthebbenden van het illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat fotorechten zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Villanove.nl bevat links naar andere pagina's die mogelijk niet onder deze site vallen. Een ieder van deze pagina's heeft haar eigen gebruiksregels. Wanneer u via deze site naar één van deze pagina's toe surft zult u onderhevig zijn aan de op die site geldende regels.


Villanove.nl is voornamelijk in eigen beheer gebouwd, maar kon in zijn huidige vorm niet tot stand komen zonder:

Joomla.nl Logo van Antagonist webhosting.

Login Form